ARC

Communicatie & Strategie

Een sturende rol voor een terugtredende overheid

De actuele ontwikkelingen in de overheid vragen om een heldere visie op strategie, samenwerking, regie en communicatie. Op al deze zaken heeft Arc Communicatie & Strategie een heldere kijk. In onze brochure ‘Arc Nederland en de overheid’ vindt u aansprekende praktijkvoorbeelden van wat wij voor lokale overheden kunnen betekenen. Bijvoorbeeld het regisseren van beleid, ondersteuning bij de ontwikkeling van een toekomstvisie, het begeleiden van een kerntakendiscussie, of het stimuleren van burgerparticipatie.

Testimonial Cloud

Jacques Eurlings (Gemeente Meerssen)

gemeentesecretaris/algemeen directeur
“We zochten iemand die de confrontatie aandurft”

“De Gemeente Meerssen bezint zich op haar toekomstige taken. Bij deze kerntakendiscussie wilden wij een onafhankelijke partij betrekken. Een partij die stevig in zijn schoenen staat en ons op de juiste momenten durft te confronteren met waar wij als gemeente mee bezig zijn. Marc Breugelmans van Arc gaf ons meteen het gevoel dat hij daarvoor de juiste persoon is; iemand met ervaring, persoonlijkheid en inhoudelijke kennis. Marc heeft onze verwachtingen waargemaakt. Duidelijk, confronterend en met resultaat. Precies wat ons voor ogen stond!”

Testimonial Cloud

Provincie Limburg (Provincie Limburg)

Digitale nieuwsbrief bewijst krachtig samenspel Arc

In opdracht van Provincie Limburg verzorgt Arc voor een periode van vier jaar de communicatie rondom het Interreg IV A-programma; een Europees programma voor een sterkere Euregio Maas-Rijn. Elk kwartaal verschijnt een digitale nieuwsbrief met aansprekende teksten en videojournaals. Dit project onderstreept het krachtig samenspel tussen de diverse specialismen binnen Arc. Nettt realiseerde de website en nieuwsbriefmodule en de koppeling van het nieuws aan sociale media. Arc C&S staat garant voor de complete redactie en traffic.