ARC

Communicatie & Strategie

Een sturende rol voor een terugtredende overheid

De actuele ontwikkelingen in de overheid vragen om een heldere visie op strategie, samenwerking, regie en communicatie. Op al deze zaken heeft Arc Communicatie & Strategie een heldere kijk. In onze brochure ‘Arc Nederland en de overheid’ vindt u aansprekende praktijkvoorbeelden van wat wij voor lokale overheden kunnen betekenen. Bijvoorbeeld het regisseren van beleid, ondersteuning bij de ontwikkeling van een toekomstvisie, het begeleiden van een kerntakendiscussie, of het stimuleren van burgerparticipatie.

Testimonial Cloud

Jacques Eurlings (Gemeente Meerssen)

gemeentesecretaris/algemeen directeur
“We zochten iemand die de confrontatie aandurft”

“De Gemeente Meerssen bezint zich op haar toekomstige taken. Bij deze kerntakendiscussie wilden wij een onafhankelijke partij betrekken. Een partij die stevig in zijn schoenen staat en ons op de juiste momenten durft te confronteren met waar wij als gemeente mee bezig zijn. Marc Breugelmans van Arc gaf ons meteen het gevoel dat hij daarvoor de juiste persoon is; iemand met ervaring, persoonlijkheid en inhoudelijke kennis. Marc heeft onze verwachtingen waargemaakt. Duidelijk, confronterend en met resultaat. Precies wat ons voor ogen stond!”

Testimonial Cloud

Provincie Limburg (Provincie Limburg)

Digitale nieuwsbrief bewijst krachtig samenspel Arc

In opdracht van Provincie Limburg verzorgt Arc voor een periode van vier jaar de communicatie rondom het Interreg IV A-programma; een Europees programma voor een sterkere Euregio Maas-Rijn. Elk kwartaal verschijnt een digitale nieuwsbrief met aansprekende teksten en videojournaals. Dit project onderstreept het krachtig samenspel tussen de diverse specialismen binnen Arc. Nettt realiseerde de website en nieuwsbriefmodule en de koppeling van het nieuws aan sociale media. Arc C&S staat garant voor de complete redactie en traffic.

Testimonial Cloud

Boy Swachten (Gemeente Bladel)

Burgemeester
“Arc verzorgde het traject tot in de puntjes”

“De gemeente Bladel zocht voor de Brabantse Kempen naar een partner om de mogelijkheden voor regiobranding in kaart te brengen. De presentatie van Arc voor deze opdracht sprak ons aan door de heldere taal en de manier waarop de plannen werden gepresenteerd. Marc Breugelmans en Lonneke Salentijn verzorgden het hele traject tot in de puntjes. Ook over de flexibiliteit en de snelheid van het bureau ben ik zeer te spreken. Op basis van interviews ontwikkelde Arc Nederland met de industrie, het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven, horeca en vijf gemeenten een visie op regiobranding. De gemeente Bladel kan met deze handvatten het verhaal van de Kempen doorvertellen!”

Testimonial Cloud

Marie de Vliegher (Interreg Vlaanderen-Nederland)

PR en Communicatie
"Een juiste aanpak en originele invalshoek"

Arc verzorgt de volledige redactie van onze periodieke nieuwsbrief. Bij de keuze voor dit communicatiebureau waren prijs en kwaliteit belangrijke criteria. Wat echter de doorslag gaf, is dat Arc al ervaring had met Europese investeringsprogramma’s. De medewerkers kennen als geen ander onze doelgroep en zijn uitstekend in staat om de vaak complexe Interreg-projecten te vertalen in een heldere boodschap. Voor het schrijven van aansprekende artikelen zijn een juiste aanpak en een originele invalshoek essentieel. Dat kun je aan Arc wel toevertrouwen.